Poradnik

 

 

- Dokument miotu stanowi, także skierowanie do krycia, jeżeli kryjemy kocurem z innego klubu.
- Krycie kocurem z innego klubu. Pobieramy formularz "Dokument miotu" wypełniamy część przynależną do kotki i wysyłamy na maila do klubu. Dokument zostaje podbity co daje gwarancje właścicielowi kocura, że kotka jest zarejestrowana w klubie. Właściciel kocura musi tę samą czynność wykonać ze swoją częścią tzn. w miejscu, gdzie są dane kocura. Należy, także poprosić o kserokopię rodowodu kocura, którą trzeba dołączyć do składanego dokumentu miotu celem wyrobienia rodowodu dla kociąt.
- Ważne jest by wpisać poprawne kolory kociąt np. by urodziło się kocię ze srebrem jeden z rodziców musi być ze srebrem.
- Przydatny przy określaniu kolorów jest poniższy link do strony FPL-u https://ssl.felispolonia.eu/ w zakładce Narzędzia/Jakie kolory? Można przeprowadzić symulacje uzyskanych kolorów u kociąt.
- Dokument miotu składamy do 8-mego tygodnia życia kociąt!
- Każde kocię opuszczające nasz dom musi być zaczipowane!
- Koty NFO muszą posiadać testy na GSD IV, koty BUR muszą posiadać testy na GM2
- Wypełniony dokument wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wysyłamy na maila celem wyrobienia rodowodów dla kociąt.
- Wszystkie białe kocięta muszą mieć podany kolor oko w kodzie EMS

Częste błędy:
-¼le określony kolor u kociąt,
-brak daty urodzenia miotu,
-brak numeru rodowodu rodziców,
-brak określenia płci u kociąt w systemie 0,1 , 1,0

-> przykład

Zgubiliśmy rodowód naszego kota. Musimy wystąpić o jego duplikat.
- W tym celu pobieramy formularz "Korekta danych kota" i wypełniamy tak jak pokazano na przykładzie poniżej.
- Tak wypełniony dokument wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty (jak za rodowód) wysyłamy na adres mailowy.
-> przykład

 

Jeździmy ze swoim kotem na wystawy. Kot odnosi sukcesy wystawowe, zatem należy uznać mu tytuł poprzez wykonanie dyplomu.
- Pobieramy formularz "Uznanie tytułu kota"
- Dyplom wyrabiamy najpó¼niej miesiąc po zdobyciu ostatniego certyfikatu.
- Wypełniony wniosek wraz ze scanami dyplomów oraz ocen wysyłany na adres mailowy. Można też wysłać zwykła poczta, ale trwa to dłużej.
-> przykład

Kiedy możemy dokonać korekty?
- Została złe określona płeć, niestety w tym wypadku nie można skorygować imienia,
- Błąd przy określaniu kolor kota,
- Podano złą datę urodzenia miotu,
- Nastąpił błąd w numerze chipa. Wymagana jest informacja od weterynarza z poprawnym numerem chipa
- Zmiana w systemie FPL jest bezpłatna. Nowy wydruk kosztuje tyle, co rodowód i należy taką prośbę zaznaczyć jak na przykładzie.
-> przykład

- Kupiliśmy kota z innej federacji lub organizacji zrzeszonej w World Cats Club. Musimy zatem dokonać nostryfikacji rodowodu, czyli nadać mu polski numer rodowodu
- W tym celu pobieramy ze strony formularz „Nostryfikacja” i wypełniamy
- Należy pamiętać, że rodowód musi posiadać trzy pokolenia, chodŹ zalecane s¹ cztery pokolenia. Wykonujemy kopię rodowodu, na kopii tej nanosimy pod każdym kotem kod EMS, który obowi¹zuje w FIFe.
- Jeżeli kot jest z innej federacji FIFe, należy także poprosić Hodowce o transfer dla nabytego kota.
- Wszystkie dokumenty czyli: Wniosek o nostryfikacje, oryginał rodowody, kopie rodowodu z popisanymi kodami EMS, transferem (jeżeli kot jest z FIFe) oraz dowodem dokonania opłaty wysyłamy do klubu na adres: ul. Ostrowska 355, 61-312 Poznañ
- Rodowód i transfer po dokonaniu nostryfikacji zostanie odesłany.
- Kota nie trzeba już rejestrować zostaje to wykonane automatycznie.

-> przykład

Oznaczenia płci:
1,0 - kocur
0,1 - kotka
Kody EMS (Easy Mind System) jest to system ułatwiający identyfikacje kotów. Kod EMS opisuje cechy zewnętrzne kota i obejmuje takie elementy jak: rasę, kolor oraz jego rozłożenia na ciele, kolory oczu, rodzaje ogona i uszu.
Podstawowy kod składa się z elementów: ABC d 0x 2x 5x 6x 7x
"ABC" - to trzyliterowe oznaczenie rasy kota
"d" - mała litera oznacza kolor sierści
"01-03" - dwucyfrowa liczba z przedziału 01-03 oznacza stosunek bieli do reszty koloru/kolorów
"09" - nieokreślona ilość koloru białego
"11"- shaded - (strefowe zabarwienie włosa) cieniowany
"12"- (strefowe zabarwienie włosa) shell
"21-25" - liczby te określają rodzaj pręgowana
"51-54" - typ ogona
"61-67" - kolor oczu
"71-73" - typ uszu

- Od 2011 w przydomku nie może zawierać się nazwa rasy jaką hodujemy np. coon
- Dostępność przydomków można sprawdzić na stronie FIFe
http://fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp
- Nie można zmienić nadanego już przydomka. Należy zatem rozsądnie przemyśleć przesłane propozycje,
- Czas oczekiwania za przydomkiem ok trzech miesięcy.
- Przydomki z innych organizacji nie przechodzą wraz z osobą. Każda organizacja ma swoją bazę przydomków
-> przykład
Na stronie www.felisposnania.eu zapisujemy się sami, klikając "Zapisz się - wypełnij formularz" pamiętając o zaznaczeniu okienka "zgoda na przetwarzanie danych osobowych", następnie czekamy za weryfikacją i po otrzymaniu maila zwrotnego /może to potrwać 2-3 dni/.
Następnie, jeśli weryfikacja przebiegła poprawnie, możemy zarządzać swoim kontem sami.
W razie napotkania problemów technicznych z funkcjonowaniem konta, prosimy o kontakt z webmaster@felisposnania.eu

Jeśli zaczynasz przygodę z kotami i jesteśmy Twoim pierwszym klubem, w pierwszej kolejności musisz zostać członkiem naszej społeczności. W tym celu musisz wykonać wszystkie zadania ujęte w punkcie:
"Co zrobić aby zapisać się do klubu Felis Posnania?"
Dla osób, dla których jesteśmy jego kolejnym klubem koniecznie musisz dosłać dokument :
ZMIANA CZ£ONKOWSTWA (.doc).
Kiedy zostałeś już pełnoprawnym członkiem klubu Felis Posnania możesz rozpocząć rejestrację swojej hodowli. W tym celu musisz zarejestrować w naszym klubie swoje koty. Więcej informacji klikając na
REJESTRACJA KOTA.
Jeśli nie posiadasz przydomka hodowlanego musisz go zarejestrować. W tym celu zapoznaj się z informacjami
PRZYDOMEK.
Poradnik Rejestracja Kota
Rejestracja kota
- Rejestracja kota jest darmowa.
- Należy pobrać ze strony formularz "Rejestracja kota" wypełnić i wraz z obustronnym skanem rodowodu wysłać do klubu (mailowo bąd¼ zwykła pocztą).
- Ważne! Tylko koty posiadające numer rodowodu (PL)FPL LO/RX mogą być tak zarejestrowane, w innej sytuacji należy dokonać nostryfikacji rodowodu.
-> przykład

Od stycznia 2015 FIFe nie wymaga oraz nie wystawia transferu kota.

 

Zanim rozpoczniesz swoją przygodę z klubem Felis Posnania koniecznie zapoznaj się ze Statutem Klubu oraz Kodeksem Etycznym . Ułatwi to podjęcie przez Ciebie decyzji, czy jest to klub właściwy dla Ciebie. A teraz trochę formalności :
1. Pobierz i wydrukuj dokument DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA.
Wypełniasz te informacje, które posiadasz. Jeśli nie posiadasz nazwy hodowli, strony www itp. nie wypełniasz tych pozycji;
2. Pobierz i wydrukuj dokument ZG£OSZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO FPL
UWAGA!!! Koniecznie wydrukuj to w 3 egzemplarzach i wypełnij je niebieskim długopisem.
3. Opłać składkę członkowską zgodnie z CENNIKIEM . Wydrukuj potwierdzenie dokonania przelewu.
Wszystkie te dokumenty zapakuj w kopertę i prześlij na adres klubu :
Felis Posnania
Skrytka Pocztowa 314
60-959 Poznań 2
Nr paczkomatu IN POST: POZ02A

Wyślij maila na wskazany adres mailowy wpisując;
- imię nazwisko zainteresowanego,
- nazwę rasy kotów, które zamierzasz pokazywać,
- nazwę przydomka hodowlanego i przynależność klubową,
My po otrzymaniu takiego malia wyślemy odpowiedź.
Pamiętaj aby otrzymując potwierdzenie przyjęcia na pokaz respektować regulamin organizatora, zwłaszcza czasu przebywania na pokazie.

- Nie zgłaszajmy kota na ostatnią chwilę! Szacowany czas jaki potrzebujemy to 7 dni roboczych. Nie zawsze możemy od razu dokonać niezbędnych procedur, które towarzyszą zgłoszeniu na zagraniczną wystawę.
- Wypełniony formularz zgłoszeniowy wysyłamy do klubu.
- Naszym zadaniem jest sprawdzić czy kot jest zarejestrowany w klubie i czy opłacona jest składka członkowska. Podbijamy ten dokument i wysyłamy do Właściciela i do FPL.
- Właściciel podbity dokument wysyła do organizatora i upewnia się czy zgłoszenie dotarł.
- FPL ze swojej strony, także potwierdza przynależność właściciela do federacji.

W przypadku zmiany członkostwa:
- oprócz dokumentów, które wypełniamy przy pierwszej rejestracji, należy dołączyć poniższą kartę. Karta musi być podbita przez klub, z którego chcemy się wypisać.
ZMIANA CZ£ONKOWSTWA (.doc)
- Od 2013 roku karta ta nie musi być podbita przez klub, z którego się wypisujemy, jeżeli klub ten, nie daje odpowiedzi w przeciągu 14 dni od doręczenia przez Hodowcę w/w pisma.

Zmiana klubu
-> Formularz do pobrania i wypełnienia
-> przykład